Welkom bij Ahimsa

Wat doet Ahimsa?

cartoon-welkom

Ahimsa kan ondersteuning en begeleiding bieden. Privé of in uw/jouw organisatie.

Waarmee?

Met helder vanuit eigen verantwoordelijkheid te communiceren
Met het bepalen of herzien van je weg in je leven of specifieker werk, relatie of studie
Met de koers van je organisatie
Met het helen van wat pijn doet, oud is en vast zit
Met confrontatie aangaan zonder agressie of angst
Met het leren omgaan met (existentiële) eenzaamheid
Met het aangaan van conflicten en ze op te lossen
Met het gaan van je eigen weg zonder aanpassing of compromissen

Hoe?

Door een luisterend oor te bieden
Door je te confronteren
Door los te wrikken wat vast zit
Door oefening en training
Door waarneming en meditatie
Door vertrouwen te bieden en uitdaging
Door het beoefenen van compassie en gelijkmoedigheid
Door bewustwording en gebruik van je eigen creativiteit

Waarom?

Lees meer...
Met Ahimsa wil ik bijdragen aan een wereld waarin mensen op eigen kracht en mededogen vertrouwen. Om een weg te leren gaan die heilzamer is dan platgetreden paden die ons hebben gebracht waar we nu in vastzitten; debatteren en discussie in plaats van dialoog, meer en meer bezit in plaats van tevredenheid en genoeg, uitwonen van de aarde in plaats van zorg te dragen voor nu en toekomstige generaties, geweld, haat, negeren en doodzwijgen, nationalisme in plaats van mededogen, delen en begrip.
Dat lijkt groot, te groot. Maar dat is het niet; het begint met mijn en jouw keus, mijn en jouw verantwoordelijkheid, mijn en jouw levenswijze, mijn en jouw woorden, mijn en jouw luisteren. In het klein, nu, hier.

Wil je meer weten over de visie van waaruit ik werk? Lees meer: visie en gedachtegoed.

Of meer over wat ik je te bieden heb? Jouw vragen.

Of met wie je te doen hebt? Theo Koster

Hoe dieper je gaat des te helderder de oppervlakte
Hoe meer inzicht in de oppervlakte des te dieper je gaat

Wat betekent Ahimsa?

Ahimsa is een begrip uit het Sanskriet en veel gebruikt door Gandhi. Het is niet eenvoudig te vertalen in het Nederlands. Geweldloosheid komt er wel dicht bij maar ahimsa is veel actiever en positiever. Het reikt verder dan het afwijzen van geweld als middel om je doel te bereiken of om conflicten op te lossen. Ahimsa beslaat alle levensterreinen en gaat er van uit dat je met geweld een conflict eigenlijk niet op kunt lossen, wel worden er nieuwe door geschapen. Geweld als middel is in die visie een ‘oplossing van de eerste orde’; dit meer van hetzelfde creëert een oplossing welke het oorspronkelijke probleem in stand houdt, verergert, of zelfs nieuwe problemen schept. Ahimsa duidt op een weg uit die negatieve spiraal.

Geweldloosheid is dan niet meer louter een techniek, met sociale vaardigheden en inventief taalgebruik (ook noodzakelijk en waardevol!), maar onderdeel van een levenshouding, gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit, creativiteit en mededogen.

Als geweld duidt op “het doel heiligt de middelen” duidt ahimsa op “er is geen weg naar vrede, vrede is de weg.”

In het dagelijkse leren en handelen betekent dat bewustwording op alle essentiele levensterreinen:

Het persoonlijke, het politiek-maatschappelijke, het spirituele en het ecologische.


welkom_1_400x300

Adem,
kijk
hoor
proef,
ruik
voel
denk

wees adem
wees kijken
wees horen
wees proeven
wees ruiken
wees voelen
wees denken,

wat was, is verleden
wat komt nog onbetreden
ontspan en glimlach
nieuwsgierig naar vrijheid
voor jezelf en de ander
nu, hier, eeuwig heden.


In 2021 overleed Inga Teekens. Ze heeft mij gevraagd om haar gedachtegoed te bewaren en te beheren. En haar werk van Autonomica voort te zetten. Ik blijf alle trainingen geven, op maat en toegespitst op ieders specifieke vraag. Op de website kun je ook de publicaties van Inga vinden en bij mij bestellen.

https://autonomica.nl