Contact

cartoon-contactAhimsa

Theo Koster

Telefoon: 06 54 33 54 50
Dwarsgracht 5, 8355 CR, Giethoorn
E-mail: info@ahimsa.nl

 


contact_1_300x225De weg naar buiten gaat door de deur.
Hoe komt het dat niemand deze uitgang gebruikt?

Confucius

 

 

 

 

 

 

Privacy Verklaring

Lees de privacy verklaring...

Privacyverklaring Ahimsa, Dwarsgracht.
Inleidend;
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ahimsa geleverde diensten.

Persoonsgegevens die Ahimsa verwerkt:
Ahimsa verwerkt uw/je persoonsgegevens als je gebruik maakt van de diensten die Ahimsa biedt.
Het betreft:
Naam en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer (mobiel of vast)
Adresgegevens; (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)
Bankgegevens in verband met factureren.

Ahimsa verwerkt geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ (zijnde wat in de wet gevoelige gegevens worden genoemd zoals strafrechtelijk verleden, gezondheid of etnische gegevens).

Waarom Ahimsa gegevens nodig heeft:
Om u/je goed van dienst te kunnen zijn, zowel zakelijk als praktisch, gebruikt Ahimsa uw/jouw gegevens voor het volgende:
Om te kunnen communiceren over afspraken, voortgang, en betaling middels telefoon, mail of brief.
Om u/je te informeren over de mogelijkheden die Ahimsa biedt.
Om u/je op de hoogte te kunnen houden van Ahimsa activiteiten via een digitale nieuwsbrief. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid om u/je daarvoor uit te schrijven door een ‘reply’ mail te sturen met in de onderwerpregel ‘uitschrijven.’

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de hierboven genoemde verwerking/gebruik van persoonsgegevens is Ahimsa gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie.
Bij wijzigingen daarin, worden die ingevoegd in deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaart Ahimsa de gegevens:
Ahimsa zal uw/jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Dat betekent dat na een traject van training, begeleiding, coaching en/of bemiddeling de gegevens vernietigd worden. Als u/je na een dergelijk traject je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen dan bewaar ik alleen uw/je e-mailadres tot opzegging daarvan.

Delen van gegevens met derden:
Ahimsa verstrekt geen gegevens aan derden. Mocht binnen een training het wenselijk zijn mailadressen te delen vanwege onderlinge uitwisseling/intervisie dan kan dat alleen na individuele toestemming van de deelnemers.

Gegevens van website:
Ahimsa gebruikt geen cookies, doet niet aan zogenaamde social media, en heeft geen links naar google, you-tube, facebook, instagram, apps. Dat zijn namelijk ook onder de nieuwe wetgeving de grootste privacyschenders van dit moment.
Inzien en beveiliging:
De website is beveiligd, en u/je kunt ten allen tijde de gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Ahimsa hecht grote waarde aan privacy en heeft daartoe de passende maatregelen genomen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u/je contact opnemen met ondergetekende via adres of mail.

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 18 mei 2018.