Vragen en opties

cartoon-luisterend-oorJouw vragen

Misschien ken je je vragen. Het kan ook zomaar zijn dat er onvrede bestaat zonder dat er een heldere vraag ligt. Dat het wringt zonder dat het helder is waar precies.

Als je je ongelukkig voelt, thuis, in je relatie, op je werk, bang bent voor verschillen of conflicten, in onmin leeft met ouders of kinderen, gedeprimeerd voelt vanuit ‘niet weten’ of onmacht om (iets) te veranderen, of zelfs denkt dat het zo hoort of dat het aan jou ligt, als je met regelmaat reageert waar je later zo van baalt …… is de eerste stap van verandering misschien wel het lastigst. Erkennen dat het zo is als het is, jezelf er niet om te veroordelen en de moed bijeenrapen er iets aan te gaan doen. Alle veranderingsprocessen zijn een combi van acceptatie (geen berusting) en stappen zetten. Van loslaten en doen. Van verzet en overgave. Wanneer je wat inzet hangt af van de situatie, van jezelf en van je omgeving. Het leven zou je kunnen zeggen is jou en mij gunstig gestemd want daarin is alles van voorbijgaande aard. Je kunt dus de veranderingsgezindheid van het leven gebruiken iets aan je omgeving te veranderen (bijvoorbeeld een andere baan zoeken) of iets aan jezelf te veranderen (cursus geweldloze communicatie of ‘opkomen voor jezelf’ volgen). Of je perspectief op het leven wijzigen door bijvoorbeeld mindfulness. Dat heeft vaak zelf weer een andere houding tot gevolg van je innerlijk, je handelen en daarmee is het van invloed op je omgeving.

Wat je wilt en hoe ver je wilt gaan is aan jou. Het kan zijn dat je open wilt communiceren zonder steeds heel boos te worden of juist dicht te klappen. Want er is namelijk een reden dat je reageert zoals je reageert.

Lees meer over wat ik te bieden heb en de kosten...

Hoe dieper je kijkt des te helderder de oppervlakte, hoe helderder de oppervlakte des te meer toont zich de diepte.

Ons verlangen naar erkenning, vertrouwen, liefde is groot. Zo groot dat het makkelijk een valkuil kan worden waarin we de vervulling van die behoeften bij de ander neerleggen. En evenzo makkelijk de schuld voor onze pijn en verdriet, als de ander in onze ogen dat niet doet of wil.

Eigen verantwoordelijkheid nemen begint bij volledige acceptatie van jezelf. Leren en willen veranderen betekent niet dat je niet deugt maar dat je nieuwsgierig bent en tot volledige bloei wilt komen.

Wat kan ik je bieden?

Ahimsa biedt de volgende mogelijkheden:

 • Persoonlijke begeleiding als je bent vastgelopen in je werk of op school.
 • Persoonlijke begeleiding als je last hebt van angst of depressie.
 • Persoonlijke begeleiding bij rouw en verlies.
 • Persoonlijke of groepstraining in heldere (geweldloze) communicatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Leren herkennen van gevoelens en behoeften en creativiteit om behoeften op meer dan één manier te vervullen.
 • Leren omgaan met verschillen en conflicten, thuis, op school of op je werk.
 • Leren om “nee” te zeggen en “ja te doen; zelfvertrouwen.
 • Begeleiden van woongroepen en leefgemeenschappen in het werken met consensus besluitvorming (ik heb 23 jaar in een leefgemeenschap gewoond en gewerkt).
 • Bemiddelen bij conflicten.
 • Ondersteuning en begeleiding bij meditatie, zien wat is, loslaten en omgaan met angst en vrijheid. Voorbij wellness, op weg naar innerlijke vrede.
 • Concreet maken van jouw leer- en veranderingsproces, in kleine tastbare stapjes.
 • Opzetten en begeleiden van thuisretraites en computer/tv afkickweken (dus afkicken van de overdaad aan informatie en prikkels).
 • Leren om de valkuilen van “het voelt wel of niet goed” en intuïtie te doorzien. Wijsheid en inzicht zijn veelal tegen-intuïtief.
 • Een luisterend oor.

Wat ik doe is altijd gericht op wat jezelf nodig hebt en jij bepaalt hoe ver je wilt gaan. Ik werk vanuit mijn visie maar ben er voor jou.

Op maat; dat betekent dat de plaats soms in de ‘thuissituatie’ is en soms een geheel neutrale plaats. Buiten, al wandelend of fietsend, of aan de keukentafel. In een veilige setting om juist de wat moeilijkere stappen niet uit de weg te gaan. Geen dure en onnodige ruimtes die gehuurd moeten worden en zoveel mogelijk voorkomen van ver reizen.

Kosten

Geld mag wat mij betreft nooit een rol spelen in het niet vragen van ondersteuning terwijl je dat wel nodig hebt. Dat heeft twee kanten; mijn tarieven zijn gebaseerd op mijn visie van een eenvoudige leefstijl en op het verwijderen van ziekmakende angel van “groei moet.”

Ook hier is minder meer.

uw_vragen_1_300x225Voor jou geldt evenzeer de overweging, wat het je waard is. Hoe belangrijk is het voor je. Daarin maak je zelf een keus. Tussen de tarieven die gangbaar gehanteerd worden en ‘voor niks’ ligt een middenweg die ik bewandel. Waarbij ik wil aantekenen dat hoge prijzen niet automatisch hoge kwaliteit garanderen en lage niet per definitie een inferieure kwaliteit betekenen. En andersom uiteraard evenmin.

Honorarium. Mooi woord eigenlijk; het begrip ‘honor’ zit daar in wat betekent ‘eer, eerbewijs.’ In feite dus een vanuit “erkenning gegeven vergoeding.” Prachtig toch?

Mijn honorarium is een richting van wat ik nodig heb en fair acht:

€ 65,- per uur voor individuele begeleiding
€ 90,- per uur voor bemiddeling in conflicten
€ 125,- per uur voor groepen/organisaties

 


uw_vragen_2_300x225Open deur

“Wat onherroepelijk is
is het voorbije jaar
ongekend wat komen gaat
en dat wat zichtbaar is
een open deur,

twijfel voedt een scherpe blik
die verder reikt
met moed en vertrouwen,
niet gezwicht,
weerstand om te zien wat onvindbaar is

huiverend om schrijnend gemis
trekt liever deze deur weer dicht;

echter onmiskenbaar
contra-intuïtief zowaar
blijft de deur
uitdagend en
vol mededogen openstaan

je hoeft slechts je
adem te volgen
en haar binnen te gaan.”